Aktualności

22.01.2020 r. Harmonogram realizacji wsparcia - IPD

 

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, iż rozpoczynamy cykl wsparcia w ramach projektu  „Aktywni na wielkopolskim rynku pracy! – III edycja” nr RPWP.06.02.00-30-0042/18

Pierwszą formą wsparcia jest „Identyfikacja potrzeb UP (w tym utworzenie Indywidualnych Planów Działania)”

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem.

Harmonogram spotkań jest na bieżąco aktualizowany.