Dla kogo

Projekt skierowany jest do 70 osób bezrobotnych, poszukujących pracy i biernych zawodowo, defaworyzowanych na rynku pracy, które ukończyły 30 rok życia, należące do jednej z poniższych grup:

  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • kobiety,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby o niskich kwalifikacjach,
  • osoby w wieku 50 lat i więcej.

W projekcie mogą wziąć udział mieszkańcy wiejskich obszarów funkcjonalnych wymagających wsparcia procesów rozwojowych- zgodnie z OSI (wykaz obszarów- załącznik), z wymienionych powiatów woj. wielkopolskiego: śremski, średzki, słupecki, wrzesiński, gnieźnieński, kościański, grodziski, pleszewski, koniński (w przypadku os. fizycznych- uczą się, pracują lub zamieszkują na wymienionym obszarze woj. wielkopolskiego w rozumieniu przepisów KC).