Rekrutacja

Planowany termin rekrutacji uczestników:

I tura: listopad 2019 r. - styczeń 2020 r.

II tura: luty - kwiecień 2020 r.

Formularz zgłoszeniowy wraz z Regulaminem Projektu znajdują się ponizej.

Zachęcamy Państwa do osobistego spotkania z Zespołem Projektowym, w Biurze Projektu oraz do uczestnictwa w spotkaniach rekrutacyjnych na terenie powiatów objętych wsparciem. Podczas spotkań nasz Zespół Projektowy przedstawi zakres projektu, działania, formy wsparcia, korzyści dla uczestników –będzie również możliwość zgłoszenia do udziału w projekcie oraz wypełnienia formularzy zgłoszeniowych wspólnie ze Specjalistą ds. Rekrutacji.